DBE אנדוסקופיה לבדיקת המעי הדק

 DBE - Double Ballon Entreoscopy

 

בעבר, ניתן היה לבצע אנדוסקופיה של דרכי העיכול העליונות והתחתונות, אולם המעי הדק, הנמצא בניהם, נחשב היה כנמצא מחוץ לטווח ההגעה בבדיקה אנדוסקופיה.DBE הינה שיטה אנדוסקופית המאפשרת לבדוק למעשה כמעט את כל אזורי המעי הדק. הבדיקה נערכת בהתאם למיקום הממצאים החשודים בהדמיות  אחרות (לרוב בדיקת וידאו-קפסולה). הבדיקה מתבצעת דרך הפה או דרך פי הטבעת.  בדיקה זו מאפשרת לאתר נגעים שלא נראו בשיטות מקובלות אחרות, כגון צילום מעי דק, וכן לקחת דגימות מן הרירית ולבצע פעולות טיפוליות כגון: הרחבת הצירויות, עצירת דימם, או כריתת פוליפים באזור המעי הדק.בשיטה זו משתמשים באנדוסקופ באורך כ 2.5 מטר (אנטרוסקופ) . בקצה האנטרוסקופ יש בלון שניתן לניפוח בלתי תלוי בבלון השני. על ידי שליטה בניפוח ושחרור הלחץ מהבלונים ניתן לקדם את האנדוסקופ בחלל המעי. הפעולה עצמה נמשכת כ-90 דקות בממוצע. למרות עומק החדירה למעי הדק וניפוח הבלונים,  שכיחות הסיבוכים המתוארת בספרות הינה נמוכה.

 

חיפוש רופא

 

 

 

 

 

 

 

 

תיאום פגישה