NBI לנגעים ולגידולים

 

NBI

הבדיקה מבוססת על מקור אור החודר את הרירית ותת-רירית, וכך מאפשר להדגים את כלי הדם הקטנים השטחיים. בשל צפיפות ושינוי צורת כלי הדם הקטנים בגידולים, NBI עשויה לסייע באבחנה של גידולים.

 

חיפוש רופא

 

 

 

 

 

 

 

 

תיאום פגישה